"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Neurodegeneration – molecular pathology and genetics

First semester, 2012/2013

Course type: Theoretical

Subject code: OT-IDI-T42

Lecturer: Hortobágyi Tibor

Organizational unit: Doctoral School of Neurosciences

Informations:
neuropathologia@med.unideb.hu